До Дня охорони праці

  • -

До Дня охорони праці

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685\2006 у нашійкраїні відзначають День охорони праці.
Здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед нашою державою табізнесом. Урядом країни схвалено Концепцію реформування системи управляння охороною праці і затверджено План заходів щодо її реалізації відповідно до Угоди про асоціацію із Європейським
Союзом.
Необхідно вивчати, поширювати та впроваджувати найкращий міжнародний досвід з оцінки і управління виробничими ризиками на державному, регіональному та галузевому рівнях. В Україні за умови формування ризикоорієнтованої системи управління безпекою та гігієною праці буде забезпечено ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Протягом 2019р. у всіх сферах економічної діяльності будуть відбуватися заходи, присвячені Дню охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

У Нижньодністровському національному природному парку проводиться постійна робота із залученням усього штату працівників до процесу формування системи управління охороною праці у закладі, який забезпечує дотримання природоохоронного законодавства. Провідним інженером з охорони праці проводяться заняття, бесіди, консультації з працівниками щодо дотримання норм та правил з охорони праці під час виконання своїх посадових обов’язків. Бо дотримання простих, на перший погляд, правил може забезпечити працівникам збереження здоров’я та навіть життя!