Наукова діяльність

IMG_5624

На фото: працівники наукового відділу беруть пробу води для дослідження зоопланктону.

Наукові дослідження, що проводяться на його території пов’язані з вивченням основ охорони, відтворення та практичного використання біорізноманіття, а також збереження особливо цінних природних комплексів і об’єктів. В комплексі розглядаються особливості взаємодії біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища на унікальній за своїм статусом території дельти Дністра. Важливим чинником впливу на екосистеми, а також на репродуктивні цикли деяких видів, в першу чергу фітофильных риб і багатьох видів птахів, є гідрологічний режим річки Дністер. Виходячи з цього особлива увага приділяється вивченню впливу гідрологічного режиму Дністра на екосистеми, тваринний і рослинний світ.

Систематично здійснюється обстеження річок Дністер і Турунчук в межах Парку, стану основних нерестовищ в озерно-плавневій системі.

Проведення електрохімічних вимірювань в водоймах на території Парку

На фото: проведення електрохімічних вимірювань в водоймах на території Парку.

Обстеження території Парку за допомогою квадрокоптера

На фото: обстеження території Парку за допомогою квадрокоптера.