22 березня – Всесвітній день води

  • -

22 березня – Всесвітній день води

22 березня 2018 року світова спільнота відзначає Всесвітній день води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою привернення уваги до проблем, пов’язаних з водним фактором.

Всесвітній день води є можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для навколишнього природного середовища і розвитку суспільства та покликаний підвищити розуміння необхідності збереження екологічно чистого стану водних ресурсів для створення безпечних умов життєдіяльності населення, заохочуючи при цьому споживачів, науковців, фахівців і громадськість як на національному, так і на міжнародному рівнях займати активну позицію щодо цієї проблематики, розробляючи та реалізуючи низку заходів для запобігання забрудненню водних ресурсів, їх захисту, збереження та поліпшення якості водних екосистем.

Цього року його тема «Природа на захист водних ресурсів» присвячена пошуку орієнтованих на природу рішень (ОПР) у відповідь на виклики в галузі водних ресурсів, з якими ми стикаємося в XXI столітті.

Ця кампанія, проведена під гаслом «Відповідь підкаже природа», спрямована на підвищення обізнаності про ОПР. Її основний посил полягає в тому, що орієнтовані на природу рішення, такі як висадка дерев для відродження лісів, возз’єднання річок з заплавами і відновлення водно-болотних угідь, є стійким і економічно ефективним способом сприяння відновленню балансу у водному циклі, пом’якшення наслідків зміни клімату, а також зміцнення здоров’я людини і поліпшення умов його життя.

Використання ОПР для сприяння задоволенню потреб у водних ресурсах зростаючого населення буде сприяти створенню економіки замкнутого циклу, одночасно допомагаючи захищати природне середовище і зменшувати забруднення, що є одним з ключових завдань в у сфері сталого розвитку.

(використано матеріали з сайту worldwaterday.org)

Також 21 березня відділ екоосвіти та рекреації спільно з працівниками Дністровського МУВГ провели зустріч, присвячену Дню води. На зустрічі обговорено важливі питання щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів, а також питання будівництва каскаду верхньодністровських гідроелектростанцій та їх наслідки.