Author Archives: admin

 • -

Створення територій та об’єктів ПЗФ як шлях до збереження національного багатства України

Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України є одним із основних пріоритетів екологічної політики країни. Саме створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можна назвати не лише основним, але і найбільш ефективним механізмом в процесі охорони природних екосистем, унікальних природних територій, ландшафтів та рідкісних видів рослин і тварин.

Перш за все необхідно сказати, що собою представляють ті чи інші території чи об’єкти ПЗФ та якими нормативними документами регулюється порядок їх створення та функціонування.

Правові основи створення, організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів визначає Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про рослинний світ», Закон України «Про тваринний світ», Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Крім того, Закон визначає, що території та об’єкти ПЗФ поділяються на природні території та об’єкти, а саме: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Заповідні території охороняється як національне надбання, до яких встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду забезпечується різноманітними способами, зокрема встановленням заповідного режиму; організацією систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та об’єктів; проведенням комплексних досліджень; додержанням вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробкою проектної і проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз, проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Природно-заповідні території та об’єкти з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством України можуть використовуватися: у природоохоронних цілях; науково-дослідних цілях; оздоровчих та рекреаційних цілях; освітньо-виховних цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Забезпечення режиму території ПЗФ, здійснення заходів по відтворенню (відновленню) природних ресурсів суттєво примножить багатство місцевої флори та фауни. Створення заповідних територій забезпечує попередження правопорушень, засмічення і захаращення території; реалізує заходи з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників та хвороб; запобігає виникненню пожеж та інших надзвичайних ситуацій тощо.

Освітньо-виховна діяльність ПЗФ сприяє підвищенню рівня екологічної культури місцевого населення і відвідувачів та відіграє важливу роль у вихованні місцевої молоді та екологічному інформуванні населення шляхом проведення просвітницької роботи серед дошкільних та шкільних закладів, випуску буклетів, часописів, фільмів, книг, посібників тощо.

Рекреаційна діяльність на території ПЗФ є прямою інвестицією в економічний розвиток регіону. Вона здійснюється шляхом створення сприятливих умов для відпочинку відвідувачів, включає різноманітне облаштування екологічних та туристичних маршрутів, а також зон відпочинку; організацію екологічних таборів для школярів та молоді; залучення місцевого населення до рекреаційної діяльності.

Природні території є багатством народу України і тільки спільними зусиллями ми досягнемо успіху в розпочатій роботі, направленій на збереження цих територій. Успіх цієї справи залежить від кожного з нас!

За матеріалами сайту ecolog-ua.com


 • -

Збережемо первоцвіти!

Категорії : Оголошення

Перші квіти після тривалої зими приносять величезну втіху для душі. Прогулянка на природу ранньої весни – просто спокуса. Руки так і тягнуться до квітів… Але не поспішайте рвати це чудо!

Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. До того ж ушкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки, повністю нівечаться рослини.

Зірвали стеблину з трьома первоцвітами, а це означає, що загинуло 45 – 60 насінин. І як наслідок – відсутність нових рослин. Для того, щоб з насіння конвалії виросла доросла квітуча рослина, необхідно 7 – 8 років. Сам процес проростання насіння тривалий і складний.

На території Нижньодністровського національного природного парку є чудові дарунки природи, серед яких пролісок, мати-й-мачуха, конвалія, медунка, ряст, горицвіт весняний (занесений до Червоної книги). Всі вони потребують нашого захисту. Не знищуйте квіти! Квітка у вазі – полонянка, яка приречена на загибель. Хай квіти тішать око, серце і душу всіх, хто прийде слідом за Вами у природу.

З метою збереження квітів-первоцвітів щорічно в лютому-березні в Україні проводиться масова всеукраїнська екологічна акція “Первоцвіт”. Завдання природоохоронної акції – привернути увагу громадкості до проблеми охорони ранньоквітучих рослин і спрямувати зусилля учнів, молоді, пересічних громадян на практичні дії щодо захисту первоцвітів. Потрібно навчити дітей відчувати та оберігати цю надзвичайну красу, формувати у підростаючого покоління природоохоронні навички, прищепити елементарні поняття екологічної культури. 

Бажано, щоб молоді люди, які відчинили браму ХХІ століття, пам’ятали слова римського філософа Сенеки, сказані ще в І столітті нашої ери: “Жити щасливо і жити в злагоді з природою – одне й те саме”. 

Крокуси

Горицвіт

Підсніжники

Пролісок


 • -

Африканська чума свиней: пам’ятка населенню

Коротка довідка.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) — це контактне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Ефективної вакцини не існує. Майже все поголів’я хворих свиней гине, а тварин з підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС безпечна. Основними причинами поширення АЧС є неконтролюєма міграція диких кабанів та відсутність дієвого контролю при переміщенні живих свиней та сировини тваринного походження, а також низький урівень біобезпеки свиногосподарств.

Як виглядає АЧС і що необхідно робити при підозрі?

Інкубаційний період короткий (2–12 днів) і супроводжується лихоманкою (40–42 °С) впродовж 48-ми годин та відсутністю інших симптомів в цей період. Більшість хворих тварин у цей час виглядають абсолютно здоровими й не відмовляються від корму. Клінічні ознаки проявляються, коли спадає температура: тварини проявляють ознаки слабкості (хитка хода, відмова від корму, ознаки спраги), збиваються в гурти, з’являються ознаки серцевої недостатності: синюшність шкіри та значні крововиливи . Загибель хворих тварин настає внаслідок серцевої недостатності переважно на 7–10 добу з моменту прояву перших клінічних ознак хвороби.

Будь-які аномалії в поведінці свиней слід розглядати як ймовірний спалах АЧС і терміново повідомити про це ветеринарного спеціаліста, адже ознаки хвороби можуть бути надзвичайно розмаїтими і не завжди відповідати типовому опису перебігу цього захворювання. Підтвердження або виключення діагнозу на АЧС завжди потребує проведення лабораторних досліджень. Лікування тварин або будь-які намагання самотужки вийти з цієї ситуації лише додатково її ускладнять та сприятимуть подальшому поширенню

Ситуація з АЧС в Україні та зокрема в Одеській області у 2018 р.

Незважаючи на постійну роботу, спрямовану на профілактику АЧС, епізоотична ситуація на території України подовжує залишатися складною. Останні випадки захворювання на АЧС у 2018 р. зареєстровано на територіях мисливських угідь у Донецькій та Луганській областях (захворювання диких кабанів) та у приватних фермерських господарствах в Чернівецькій області і в Савранському районі Одеської області.

В аграрному секторі Овідіопольського району свинарство – одна із провідних галузей: станом на березень 2018 р. у районі функціонують 7 свиногосподарств (995 голів свиней), в приватному секторі утримується 2204 голови свиней. Але згідно проведення у лютому 2018 р. епізоотичних обстежень та за інформацією, яка надійшла від спеціалістів Овідіопольскої районної державної лікарні ветеринарної медицини, заходи з підтримання та підвищення рівня біобезпеки у свиногосподарствах реалізовані не в повній мірі.

Ігнорування суб’єктами господарювання будь-яких елементів біобезпеки (санпропускники, дезбар’єри, дезкилимки, спецодяг), відсутність лабораторних досліджень кормів та води, ігнорування термічної обробки кормів та контролю якості дезінфекції приміщення – все це створює додаткову загрозу виникнення АЧС.

Загальні профілактичні заходи для запобігання випадків захворювання на АЧС:

 • Здійснення постійного моніторингу за фізіологічним станом тварин та інформування районних держслужб ветеринарної медицини про випадки підозри на захворювання.
 • Дотримання правил біобезпеки у свиногосподарствах (наявність санпропускників, дезбар’єрів, дезкилимків, використання спецодягу, проведення регулярної дезінфекції тощо).
 • Використання термічної обробки кормів.
 • Забезпечення дієвого контролю за переміщенням живих свиней та продукції з них.
 • Заборона торгівлі харчовими продуктами тваринного походження (м’ясом свинини) у невстановлених місцях та на стихійних ринках; відмова від закупівель свиней і корму сумнівного походження без відповідних документів та сертифікатів.
 • Проведення депопуляції (зниження чисельності) диких свиней до стабілізації епізоотичної ситуації.
 • Дотримання вимог біобезпеки під час полювання та/або під час проведення будь-яких інших заходів, пов’язаних із відстрілом та вилученням диких тварин із природного середовища.
 • Надання дозволу на використання туш впольованих диких кабанів лише після отримання негативних результатів лабораторних досліджень на АЧС.
 • Проведення заходів з підгодівлі диких кабанів протягом усього року з метою недопущення їх міграції.
 • Проведення роз’яснювальної роботи серед населення та власників тварин про небезпеку АЧС, необхідність організації біозахисту приватних господарств та підприємств, діяльність яких пов’язана з обігом свиней.

 • -

Про вжиття заходів щодо захисту птахів

Підгодівля птахів

Унаслідок потужних снігопадів і зниження температури деякі види перелітних птахів опинилися під загрозою. Весняне похолодання є дуже небезпечним для пернатих, які не очікували такої погоди.

Нині кожен мисливець, кожен еколог, студент, природолюб, кожен учень має стати прикладом для інших громадян та довести своїми діями небайдужість до птахів, які опинилися на грані виживання, залучити до цієї справи рідних, друзів та знайомих.

При низьких температурах, сніговому покриві та замерзлих водоймах птахи не в стані самостійно добути собі природні корми, які стають для них практично недоступними. А ще гірше, що на снігу їм не сховатися, сніг обмежує їхні маскувальні можливості, і їм важко уникати нападів хижаків. Ще в гіршому становищі опиняться перелітні птахи, особливо ті, які уже прилетіли.
Птахи найбільше потребують кормів, тепла і захисту. Щоб вижити, вони змушені скупчуватись поблизу населених пунктів, збиватися у зграї в пошуках корму і захисту. В такій ситуації вони стають легкою здобиччю, як для хижаків, так і для браконьєрів.

Люблять птахи різноманітні сухофрукти та гриби. Сухі комахи взимку – це свято для багатьох пернатих. Підійдуть також: зварене круто і натерте на тертці яйце, шматочки сирої яловичини, сир, порізане на скибочки яблуко, ягоди з компоту тощо. На час гніздового періоду непогано помістити в годівниці кальцієву підгодівлю, яку зазвичай дають домашнім птахам: шкаралупа курячих яєць або шматки штукатурки. Не можна підгодовувати пернатих смаженою, гострою, жирною, кислою або зіпсованою їжею.

Важливо пам’ятати, що це лише підгодівля – птахи отримують від людини лише частину необхідної їжі, а решту свого раціону повинні знаходити самостійно в природі. До виготовлення “їдалень” для птахів можна підійти креативно, але варто пам’ятати, що годівниці обов’язково повинна мати дах, інакше корм може бути засипаний снігом або залитий дощем і стати непридатним для використання. Ще однією умовою вдалої годівниці є розмір вхідного отвору. Він повинен бути настільки широким, щоб пташка могла спокійно проникнути всередину годівниці і безперешкодно залишити її.

Адміністрація Нижньодністровського національного природного парку закликає небайдужих громадян долучитись до підгодівлі, а у випадку виявлення хворих чи поранених птахів повідомляти працівників Парку.
Адреса: с.Маяки, вул.Преображенська, 58, тел.04852-33123.


 • -

22 березня – Всесвітній день води

22 березня 2018 року світова спільнота відзначає Всесвітній день води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою привернення уваги до проблем, пов’язаних з водним фактором.

Всесвітній день води є можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для навколишнього природного середовища і розвитку суспільства та покликаний підвищити розуміння необхідності збереження екологічно чистого стану водних ресурсів для створення безпечних умов життєдіяльності населення, заохочуючи при цьому споживачів, науковців, фахівців і громадськість як на національному, так і на міжнародному рівнях займати активну позицію щодо цієї проблематики, розробляючи та реалізуючи низку заходів для запобігання забрудненню водних ресурсів, їх захисту, збереження та поліпшення якості водних екосистем.

Цього року його тема «Природа на захист водних ресурсів» присвячена пошуку орієнтованих на природу рішень (ОПР) у відповідь на виклики в галузі водних ресурсів, з якими ми стикаємося в XXI столітті.

Ця кампанія, проведена під гаслом «Відповідь підкаже природа», спрямована на підвищення обізнаності про ОПР. Її основний посил полягає в тому, що орієнтовані на природу рішення, такі як висадка дерев для відродження лісів, возз’єднання річок з заплавами і відновлення водно-болотних угідь, є стійким і економічно ефективним способом сприяння відновленню балансу у водному циклі, пом’якшення наслідків зміни клімату, а також зміцнення здоров’я людини і поліпшення умов його життя.

Використання ОПР для сприяння задоволенню потреб у водних ресурсах зростаючого населення буде сприяти створенню економіки замкнутого циклу, одночасно допомагаючи захищати природне середовище і зменшувати забруднення, що є одним з ключових завдань в у сфері сталого розвитку.

(використано матеріали з сайту worldwaterday.org)

Також 21 березня відділ екоосвіти та рекреації спільно з працівниками Дністровського МУВГ провели зустріч, присвячену Дню води. На зустрічі обговорено важливі питання щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів, а також питання будівництва каскаду верхньодністровських гідроелектростанцій та їх наслідки.


 • -

День весняного рівнодення – День Землі

Чудова планета, єдина у всій нашій галактиці, наповнена життям. Завдяки їй, люди можуть, прокидаючись, посміхатися сонцю. Насолоджуватися співом птахів, ароматів квітів, і найголовніше, – життям.
Хто створив цю красуню, Бог чи збіг особливих природних обставин, достеменно невідомо. Захоплюючись її унікальністю і самобутністю, сам еволюціоніст Дарвін увірував в Бога, сказавши: «На цій землі настільки все закономірно і правильно, що все це безпосередньо вказує на її Творця».
Одне достеменно точно: Земля – це дім для всіх живих істот, включаючи і людину. І замислитися над цим закликає нас День Землі в 2018 році .
Коли весь світ зустріне прекрасне свято в 2018 році?

Насправді таких днів кілька. Перший День Землі зустрічають у день весняного рівнодення, який прийде до нас 20 березня, а другий – 22 другого квітня. Перший спрямований на привернення уваги до необхідності миру на всій планеті, проти воєн, руйнувань і знищень живого. А другий має екологічну підґрунтя і націлений на збереження природи і навколишнього середовища в цілому.

Крім цих дат у всіх народів існують і свої свята, присвячені Землі. Наприклад, слов’яни в День Святого Духа, який випадає відразу після Трійці , відзначали й день народження Землі-Матінки. А до появи православ’я слов’яни відзначали День Землі 22 травня. В цей день не можна було орати землю, втикати в неї знаряддя праці та інші предмети. Волхви лягали на землю і зверталися до богів Макоші і Велесу, які вважалися заступника Землі, з проханням послати всі земні блага які живуть на ній.

День Землі 20 березня.

У 1840 році американський громадський активіст Джон Мортон в день весняного рівнодення зібрав однодумців, разом з якими посадив величезна кількість дерев і інших рослин.

Через 32 роки він влився в склад керівництва штату Небраска і продовжив свою діяльність, закликаючи людей до гуманного і бережному ставленню до природи. А також той день, в який він з компанією висаджував дерева, запропонував назвати Днем дерева і закликав всіх жителів Сполучених штатів продовжити його починання.

Люди відгукнулися на його заклик, і з’явилася нова традиція, свого роду свято, коли всі в єдиному пориві, весело, з піснями і розмовами озеленювали свої міста і штати, а після влаштовували святкові вечері, з концертами, танцями і т. п.

Бачачи популярність такого свята в Америці, в 1971 році Організація об’єднаних націй прийняла рішення зробити його всесвітнім і назвати Днем Землі. Тим більше, що в день весняного рівнодення, коли земля відроджується і починає новий виток, це дуже символічно.

З часом цей день набув безліч традицій. Крім того, що організації, студенти, школярі та громадські активісти займаються озелененням своїх міст, з’явився звичай у цей день дзвонити в Дзвін Миру.

Він був відлитий в пам’ять про Хіросіму і Нагасакі, які постраждали від ядерних вибухів. Дзвін покликаний нагадувати всім людям Землі про трагедії, що трапилася і ніколи більше не допустити подібних руйнувань і жертв.
Пізніше такі Дзвони Світу з’явилися в багатьох містах різних країн, і у всесвітній День Землі вони починають дзвонити. Але і не тільки для того, щоб нагадати про страшні вибухи, а й закликати людей звернути увагу на чудову планету, на якій вони живуть. Народити в них бажання творити, робити її і себе кращими, милосерднішими, і берегти те, що їм вже дала Земля – життя.

У Дні Землі з’явився навіть свій стяг, гербом на якому красується наша планета, знята з космосу.

(матеріали з сайту novij-rik.pp.ua)

Прапор Дня Землі


 • -

Заседание рабочих групп по вопросам гидроэнергетики в бассейне Днестра

15 марта 2018 г. в Кишинёве в рамках проекта ГЭФ «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр» было проведено очередное заседание по вопросам влияния развития гидроэнергетики и возможных последствий строительства каскадов Днестровской ГЭС для экологического состояния реки.

Заседание состояло из встреч рабочей группы по техническо-диагностическому анализу (ТДА) и рабочей группы по вопросам гидроэнергетики в бассейне реки Днестр.

В ходе встречи были представлены методологии техническо-диагностического анализа и планы управления водными ресурсами в Украине и Молдове, рассмотрены основные вопросы, задачи и подходы по гидроэнергетике в бассейне Днестра. Опираясь на международный опыт в решениях вопросов, связанных с гидроэнергетикой и распределением воды в разных странах (Швеция, Португалия, Испания), рассмотрен проект обновленных правил эксплуатации Днестровских водохранилищ и план исследования оценки воздействия Днестровского гидроузла.

В обсуждении вопросов, связанных с возможным созданием каскадов на Днестре, принял участие заместитель директор а по научной работе Нижнеднестровского НПП Губанов В.В.

Запланировано продолжение диалога по урегулированию данных вопросов, согласованию следующих шагов, координации дальнейших действий рабочих групп и распределению задач.

2

1


 • -

Круглий стіл “Можливі наслідки будівництва каскаду верхньодністровських гідроелектростанцій”

Враховуючи зміни клімату, зменшення водності та антропогенне навантаження на Дністер, питання розвитку гідроенергетики є актуальними та такими, що надзвичайно турбують громадськість Нижнього Дністра і  потребують пошуку шляхів їх вирішення.

20 лютого 2018 року в Одесі в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ відбувся круглий стіл “Можливі наслідки будівництва каскаду верхньодністровських гідроелектростанцій”, в якому прийняли участь представники державної влади і місцевих органів самоврядування, науки та громадськість.

Серед учасників круглого столу: представники ПрАТ “Укргідроенерго”, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ (О. Рубель, Б. Буркинський), Одеського державного екологічного університету (Н. Лобода, О. Гриб), Гідрометцентру Чорного та Азовського морів (О. Матигін), керівники громадських організацій “Еколого-культурний центр ім. В.М. Гонтаренка” (Ю. Тернова), “Центр регіональних досліджень” (І. Студенніков, О. Дьяков), “Чорноморський жіночий клуб” (С. Слесаренок, Л. Гричулевич). Також з доповіддю виступив заступник директора Нижньодністровського національного природного парку з науково-дослідної роботи В. Губанов.

Під час круглого столу обговорено проблеми водопостачання Одеського регіону та необхідні оптимальні витрати води р. Дністер для забезпечення нормального функціонування екосистеми пониззя Дністра. Було розглянуто питання впливу розвитку гідроенергетики та можливі наслідки від будівництва каскаду для екологічного стану річки. Продовження діалогу щодо врегулювання цих питань заплановано в рамках проекту ГЕФ “Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними  ресурсами у басейні річки Дністер”.

Круглий стіл 20.02.18

Фото з сайту ПрАТ “Укргідроенерго”.

Стаття на сайті ПрАТ “Укргідроенерго”:

Представники Укргідроенерго взяли участь у круглому столі «Можливі наслідки будівництва каскаду Верхньодністровських ГЕС для Нижнього Дністра»

Резолюція круглого столу “Можливі наслідки будівництва каскаду верхньодністовських гідроелектростанцій для Нижнього Дністра”:  РЕЗОЛЮЦІЯ 20.02.2018


 • -

Екологічні уроки для учнів Біляївських ЗОШ

У рамках заходів до Всесвітнього дня водно-болотних угідь працівники відділу екоосвіти та рекреації Нижньодністровського НПП продовжують проводити тематичні екоосвітні заняття для школярів Біляївського району.

Так, 9 лютого працівники відділу завітали у Біляївську ЗОШ №2. Тематичні  лекції до Дня водно-болотних угідь були проведені для учнів старших класів (7, 9 та 11). Під час заходів школяри дізнались про цінність та важливість збереження водно-болотних угідь дельти Дністра та їх раціонального використання.

А 12 лютого був проведений екологічний урок для 8-9 класів Біляївської ЗОШ №1. За допомогою мультимедійної презентації школярі ознайомилися з поняттям водно-болотних угідь і дізналися, чим вони важливі для нашого життя та процвітання людства. Учням також був показаний відеоролик про водно-болотні угіддя, їх охорону та наявність у рідному краї.


 • -

Екоосвітні заняття до Дня водно-болотних угідь у Маяківській школі

До Всесвітнього дня водно-болотних угідь працівники відділу екоосвіти та рекреації Нижньодністровського НПП провели ряд тематичних екологічних занять у Маяківській школі.

1 лютого екоосвітнє заняття відбулося для старшокласників, яке супроводжувалося презентацією про Рамсарські водно-болотні угіддя пониззя Дністра та лекцією про важливу роль даних екосистем у природі і причини їх деградації. Учням був показаний також відеоролик, який демонструє красу водно-болотних угідь з висоти пташиного польоту.

2 лютого екоосвітній урок був проведений для шостих класів (спільно з класним керівником Корчинською О.Г.). Під час заходу учні дізналися про діяльність Нижньодністровського НПП та його природні особливості, а за допомогою презентації фахівці відділу екоосвіти та рекреації ознайомили школярів з актуальними екологічними проблемами та привернули увагу на важливість  збереження водно-болотних угідь дельти Дністра та їх раціонального використання. Після перегляду фільма про Парк учням було пропоновано висловити свої побажання природі пониззя Дністра. Також діти наліпили на карту України стікери з своїми побажаннями Батьківщині миру, порядку та процвітання.


Блог

Пошук