Моніторинг статусу важливих середовищ існування та видів (проект “Що потрібно знати про природоохоронні директиви ЄС”)

  • -

Моніторинг статусу важливих середовищ існування та видів (проект “Що потрібно знати про природоохоронні директиви ЄС”)

“Що потрібно знати про природоохоронні директиви ЄС” — проект, який реалізується за сприяння Європейського Союзу. Метою проекту є інформування і просвіта основних цільових груп в Одеській області про наслідки впровадження природоохоронних директив ЄС.

На початок 2016 року проект APENA, який фінансується ЄС, почав докладно розглядати процес гармонізації в галузі охорони природи. APENA охоплює аспекти Директиви №2009/147/ЄС з охорони диких птахів (Директива “Про птахів”) та Директиви №92/43/ЄС про збереження природного середовища існування дикої фауни та флори (Директива “Про місця існування”).

Основна вимога обох директив ЄС (спільно відомих як “Природоохоронні директиви”) — позначити об’єкти, які підтримують важливі місця існуваня популяцій або видів, а також вжити заходів, що зможуть забезпечити їх постійний сприятливий природоохоронний статус.

Один з очікуваних результатів введення положень природоохоронних директив у внутрішнє українське законодавство — збільшення площі природоохоронних територій у порівнянні з існуючою.

Досвід інших країн показав, що різні важливі зацікавлені сторони (землекористувачі, фермери, мисливці, органи управління водними ресурсами, лісники, транспортні планувальники тощо) часто не обізнані про наслідки застосування законодавства відповідно до природоохоронних директив ЄС. Загалом, негативний підхід — у відсутності інформованості, у тому, що потенційні вигоди від визначення місць існування погано пояснені і погано висвітлені у ЗМІ.

З метою скорочення непорозумінь і конфліктів у суспільстві цей проект готує підгрунття для  змін українського природоохоронного законодавства.  Для широкого кола населення (стейкхолдери, освітні та природоохоронні організації, ЗМІ тощо) розроблюється легко зрозумілий Гід щодо Природоохоронних Директив ЄС з поясненням механізму їх дії та переваг, які вони можуть надати зацікавленим сторонам (від компенсації до нових можливостей для бізнесу).

На виконання поставленого завдання Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій спільно з “Европейською правдою” і НУО “АГРІКОЛА” запланована низка семінарів за участю зарубіжних експертів (“Поєднання використання ресурсів та охорони природи”, “Підтримка впровадження нового природоохоронного законодавства”, “Incorporating the requirments the new nature protection legislation in curricula”, “Моніторинг статусу важливих середовищ існування та видів”, “Legal and administrative aspects of the new nature protection legislation”).

24 травня відбувся інформаційний семінар “Моніторинг статусу важливих середовищ існування та видів” за участю зарубіжного експерта Релу Гілка (Румунія). Цільова аудиторія заходу — фермери, лісники, мисливці, громадські організації, що займаються питаннями природного середовища. В семінарі взяли участь працівники наукового відділу Нижньодністровського НПП Степанок М.А. і Товстуха Н.І. та зав. сектору з відтворення природних екосистем Постолатій Г.О.