Оголошення про конкурс

  • -

Оголошення про конкурс

Нижньодністровський національний природний парк (юридична та поштова адреса установи: Французький бульвар, буд. 89, м. Одеса, 65009, телефон (048) 746-53-07, e-mail: lowerdniester@ukr.net) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад начальника науково-дослідного відділу та молодшого наукового співробітника.

Строк подання документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають особисто за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 89 або надсилають поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) автобіографію;
4) копію трудової книжки;
5) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
6) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
7) письмову згоду на обробку персональних даних.

Примітка: кандидати, які працюють у Нижньодністровському національному природному парку, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Вимоги до кандидатів на посаду начальника науково-дослідного відділу:
повна вища освіта відповідного напрямку (біологічна, екологічна, географічна), науковий ступінь, стаж наукової та організаційної роботи не менше 3 років, вільне володіння державною мовою, наявність наукових публікацій у фахових виданнях.

Вимоги до кандидатів на посаду молодшого наукового співробітника:
повна вища освіта відповідного напрямку (біологічна, екологічна, географічна) без вимог до стажу роботи.

Кандидати також можуть подавати додаткову інформацію про своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (план наукових досліджень на найближчу перспективу, першочергові завдання, рекомендації тощо).

Про час і місце проведення конкурсу кандидатів буде повідомлено заздалегідь. За додатковою інформацію просимо звертатися на електронну адресу: lowerdniester@ukr.net.

Підстава: Постанова КМУ від 23.05.2018 №404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи».

Перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту претендентів на посаду начальника науково-дослідного відділу додається (файл у форматі pdf).

Питання до Конкурсу