Повідомлення про результати конкурсу

  • -

Повідомлення про результати конкурсу

03 грудня 2020 р. Нижньодністровським національним природним парком  було оголошено конкурс на заміщення вакантних посад начальника науково-дослідного відділу та молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу (згідно наказу директора Парку від 02.12.2020 №125-К). 

Станом на 04 січня 2021 р. до конкурсної комісії було подано одну заяву на заміщення вакантної посади начальника науково-дослідного відділу – від к.б.н. Роженка М.В. Заяв на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника не поступало.

Конкурсна комісія (створена наказом директора Парку від 28.12.2020 р. № 133) за результатами опрацювання документів Роженка М.В. та співбесіди з ним прийняла рішення визнати Роженка М.В. переможцем конкурсу та обрати на посаду начальника науково-дослідного відділу Нижньодністровського національного природного парку. Рішення прийняте шляхом таємного голосування: за – 7, проти – немає, утримався – немає (протокол засідання комісії від 04.01.2020 р. № 1 ).

Результати конкурсу затверджено наказом директора Парку від 06.01.2021 р. №5 “Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад”.